Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, НАЗНАЧЕНИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2019

 

- Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

- Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

 

- Декларация по ЗПКОНПИ - №45

- Декларация по ЗПКОНПИ - №46

- Декларация по ЗПКОНПИ - №47

- Декларация по ЗПКОНПИ - №48

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 49, ежегодна - Татяна Стоянова – гл.експерт „БЧР“, Общинска администрация гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 50, ежегодна – Бисерка Христова – директор на ОП „ОХСУ“

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 51, ежегодна – Бедрие Исуфова – гл.експерт ОС“, Общинска администрация гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 52, ежегодна – Ралица Страхилова – гл.експерт „ППВрО“, Общинска администрация гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 53

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 54

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 55

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 56

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 57/10.04.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Галя Пеева – директор на ДЦПЛУ „Св.Иван Рилски“ с.Брестовица

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 58/10.04.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Галя Пеева – директор на ЦНСТПЛУИ „Св.Екатерина“ с.Брестовица

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 59/10.04.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Галя Пеева – директор на ЦНСТПЛУИ „Св.Мина“ с.Брестовица

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 60/10.04.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Галя Пеева – директор на ЦНСТПЛД „Св.Петка“ с.Брестовица

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 61/11.04.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Емилия Борисова – директор на ЦОП гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 62/11.04.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Емилия Борисова – директор на ЗЖЛУИ гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 63/11.04.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Илияна Пенчева – гл.счетоводител, Общинска администрация гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 64/11.04.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Димитър Владов – юрисконсулт, Общинска администрация гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 65/23.04.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Игнат Игнатов – ст.експерт „ГРАО“, Общинска администрация гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 66/23.04.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Искра Джурова – мл.експерт „ГРАО“, Общинска администрация гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 67/23.04.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Юлияна Пашкунова – директор на ЦСРИ „Детелина“ гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 68/30.04.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Галина Петрова – секретар на община, Общинска администрация гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 69/03.05.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Миглена Друмева – директор на дирекция „ФБМДТ“, Общинска администрация гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 70/13.05.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Антоанета Минкова – гл.експерт „ПО“, Общинска администрация гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 71/14.05.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Иван Иванчев – мл.експерт „УТ“, Общинска администрация гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 72/15.05.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Стефка Христова – мл.експерт „С“, Общинска администрация гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 73/15.05.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Валентина Савова – гл.специалист, Общинска администрация гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 74/15.05.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Димитър Бонев – ст.инспектор „МДТ“, Общинска администрация гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 75/15.05.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Атанас Николаев – директор на ОП „ГФЧ“ гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 76/15.05.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Иваничка Борисова – ст.специалист, Общинска администрация гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 77/15.05.2019 г., по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Илиян Кънев – гл.специалист, Общинска администрация гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 78, по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Юлия Янева – директор на ДГ„Славейче“ гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 79, по чл. 35, ал.1, т.2 - ежегодна – Роза Маркова – специалист, Общинска администрация гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 80

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 81

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 82

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 83

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 84

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 85

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 86

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 87

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 88

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 89


- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок по ЗПКОНПИ