Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Общински горски фонд

 

15.07.2024
Община Борово обявява ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост.
- заповед за откриване на процедурата;
- условия за участие в търга;
- образци на документи;
- проекто-договор;
- технологични планове; карнет-описи и сортиментни ведомости;

 

18.06.2024
Община Борово обявава ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горски територии с предмет:„ Добив на маркирана дървесина на корен – собственост на Община Борово и товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя през 2024 г.“
16.07.2024 - Заповед за спечелил конкурса
- Заповед за откриване на процедурата
- Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейностите: Добив на маркирана дървесина на корен – собственост на Община Борово и товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя през 2024 година, Образци на документи, проекто договор и Трасировъчни планове

 

10.06.2024
Цена на дървесина  за сезон 2024 г

 

09.01.2024г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ЗАКУПЯТ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2024 г.
1.Важно съобщение за желаещите да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024г.-целият текст;
2.Заявление за закупуване на дърва за огрев.

 

 

03.11.2023
- Покана за обществено обсъждане на ГСП-2023-2032г. община Борово;
- Заповед на комисия за инвентаризация и планиране в горските територии;

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2023 г.

АКТУАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, КАКТО И ДАННИ ЗА ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ, КЪМ ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ, ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206, В КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ТЪРГОВИЯ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВО

 

09.08.2023
Община Борово обявява НОВ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост.
- Заповед за откриване на процедурата;
- Условия за участие в търга;
- Образци на документи;
- Проекто-договор
- Технологични планове, Карнет-описи и Сортиментни ведомости.

 

20.07.2023
Обявление за изработен Горскостопански план
- Обяснителна записка на ГСП-2023-2032г.

 

18.07.2023
Заповед за спечелил конкурса за дървесина

23.06.2023г.
Община Борово обявава ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горски територии с предмет:   „ Добив на маркирана дървесина на корен – собственост на Община Борово и товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя през 2023 г.“
- Заповед за откриване на процедурата
- Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейностите: Добив на маркирана дървесина на корен – собственост на Община Борово и товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя през 2023 година;

- Образци на документи
 и проекто договор
- Трасировъчни планове