Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Бюджет и финанси

 

Бюджет 2019

12.02.2019
Решение № 494 от 30.01.2019 г. на ОбС и приложения № 4
Решение № 498 от 30.01.2019 г. на ОбС
Информация за финансиране на предучилищните и училищните институции през 2019 г.
Информация за финансиране на читалищата през 2019 г.
Решение № 494 от 30.01.2019 г. на ОбС и всички приложиния към него
Приложение № 18-20 от Решение № 494
Заповед за утвърждаване на формула

07.01.2019

Съобщение

Община Борово уведомява всички заинтересовани лица, че на 15.01.2019 г. /вторник/ от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на общината ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2019 г. и прогнозата в местните дейности за следващите три години.

16.08.2018
Съобщение – Бюджет 2019

 

Финансови отчети

2019

20.01.2020
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2019 г.

16.12.2019
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.11.2019 г.

12.11.2019
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.10.2019 г.

31.10.2019
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2019 г.

16.10.2019
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2019 г.

13.09.2019
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.08.2019 г.

09.08.2019
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.07.2019 г.

01.08.2019
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2019 г.

15.07.2019
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2019 г.

14.06.2019
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.05.2019 г.

15.05.2019
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.04.2019 г.

08.05.2019
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2019 г.

25.04.2019
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2019 г.

25.03.2019
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 28.02.2019 г.

28.02.2019
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.01.2019 г.

 

***

Бюджет 2018

13.02.2018
Информация за разпределение на средствата по стандарт за читалищата
Информация по институции за разпределение на средствата по формула в Образованието

12.02.2018
Решение 352

Приложение към решение 352

 

Финансови отчети

2018

28.02.2019
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2018 г.

28.01.2019
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2018 г.

27.12.2018
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.11.2018 г.

26.11.2018
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.10.2018 г.

30.10.2018
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2018 г.

30.10.2018
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2018 г.

28.09.2018
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.08.2018 г.

29.08.2018
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.07.2018 г.

30.07.2018
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.

30.07.2018
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2018 г.

30.07.2018
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.

26.06.2018
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.05.2018 г.

31.05.2018
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.04.2018 г.

30.04.2018
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европеййския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2018г.

29.03.2018
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 28.02.2018 г.

28.02.2018
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 31.01.2018г.

 

***

 

Бюджет 2017 г

02.02.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 199 ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Борово за 2017 г.
Приложения към Решение № 199 за приемане бюджета на община Борово за 2017 г.

 

2017

30.07.2018
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.

22.01.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2017г.

28.12.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 30.11.2017г

30.11.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 31.10.2017г

01.11.2017
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 30.09.2017г

20.09.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 31.08.2017 г.

31.08.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.07.2017 г.

02.08.2017г.
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2017г.

02.08.2017г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2017г.

26.06.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 31.05.2017 г.

06.06.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.04.2017 г.

28.04.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2017 г.

28.04.2017
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2017 г.

30.03.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 28.02.2017 г.

30.03.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.01.2017 г.

 

2016

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2016 г

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.01.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 29.02.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.04.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.05.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.07.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.08.2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.09.2016 г.;

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.10.2016 г.;

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.11.2016 г.;

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2016 г.;

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства и оборотни ведомости към 30.09.2016 г.;

08.06.2017
Годишен финансов отчет на община Борово за 2016 г.

 

2015


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.09.2015 г.;

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.10.2015 г.;

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.11.2015 г.;

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2015 г.;

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.09.2015 г.;

Годишен финансов отчет на Община Борово за 2015 г.;

Одитно становище


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.08.2015 г.


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.07.2015 г.


Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2015 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.05.2015 г.


Годишен финансов отчет на Община Борово за 2014 г.


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.01.2015 г.


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 28.02.2015 г.


Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.03.2015 г.


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.04.2015 г.

 

2014


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.11.2014г.


Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чуждите средства и оборотна ведомост към 30.09.2014г.


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чуждите средства към 30.09.2014г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чуждите средства към 31.10.2014г.


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз към 31.08.2014 г.


Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2014 г.


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2014 г.


Месечен отчет за за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз към 31.05.2014 г.

Месечен отчет за за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз към 30.04.2014 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз към 31.03.2014 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз към 31.03.2014 г.


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз към 28.02.2014 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз към 31.01.2014 г.

 Годишен финансов отчет на община Борово за 2013 г.