Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Образци и документи

 

  o Декларация по чл.14 от ЗМДТ

    o Декларация по чл.54 от ЗМДТ, ал.1 за притежаван лек автомобил

    o Декларация по чл.54 от ЗМДТ, ал. 1 за притежавано пътно превозно средство,
 без леки автомобили


    o Декларация за облагане с патентен данък

    o Декларация за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

    o Декларация по член. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на
имущества


    o Декларация за облагане с данък върху наследствата

    o МОЛБА–ДЕКЛАРАЦИЯ за освобождаване от такса битови отпадъци по чл.19 от
Наредба 13


    o Уведомление за закриване партида на МПС/ промяна

    o Уведомление за закриване партида на недвижим имот

    o Искане за издаване на данъчна оценка

    o Искане за издаване на документи

    o Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче