Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
2 април 2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XV издание 2022 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Местни данъци и такси

 

•  Данъчни услуги

 

•  Образци и документи


• Проверка на задължения >>


• Банкова сметка и начин на плащане


• Съобщения по чл.32 от ДОПК

 

• Процедура за искане и предоставяне на информацията по чл.87, ал.11 от ДОПК за наличие или липса на задължения
      - Образец на Искането за предоставяне на информацията по чл.87, ал.11 от ДОПК

 

• Заповед по чл.87, ал.11 от ДОПК

 

• Калкулатор - данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

 

11.01.2023
Съобщение за данъчна кампания

 

20.02.2023

ОБЩИНА БОРОВО

СЪОБЩЕНИЕ


Заплатете дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашка. За Ваше удобство и за да пестим Вашето време, чрез egov.bg с няколко клика предоставяме възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини. Може да платите задължения и към други общини, извън този списък чрез услуга „9416“.

Екипът на Общинска Администрация – гр. Борово