Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Местни данъци и такси

 

•  Данъчни услуги

•  Образци и документи

• Проверка на задължения >>

• Банкова сметка и начин на плащане

• Съобщения по чл.32 от ДОПК

• Процедура за искане и предоставяне на информацията по чл.87, ал.11 от ДОПК за наличие или липса на задължения
      - Образец на Искането за предоставяне на информацията по чл.87, ал.11 от ДОПК

• Заповед по чл.87, ал.11 от ДОПК

• Калкулатор - данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

 

23.10.2023

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
За да проверите и платите задълженията си по местни данъци и такси към Община Борово може да използвате ЕГН/ЕИК и ПИН. ПИН може да бъде получен срещу лична карта, чрез попълнено искане, от Център за Административно Обслужване – Служители „МДТ“ на адрес гр. Борово, обл. Русе, ул. „Никола Й. Вапцаров” №1А.

И  С  К  А  Н  Е за издаване на персонален идентификационен номер /ПИН/ >>

 

ВАЖНО !
Във връзка с новия вид платежно нареждане към бюджета, молим да се посочва код на плащане (изброени по-долу). При липса на посочен код, постъпилите суми ще се отнасят към най-старото задължение. Задълженията за един и същ период ще се погасяват пропорционално.

Банкова сметка: BG73CECB97908470380600
Банков код: CECBBGSF
Банка: Централна кооперативна банка клон Русе – ИРМ Борово

 код                Вид плащане
44 21 00 – ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
44 24 00 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 
44 23 00 – ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 
44 25 00 – ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ИМУЩЕСТВО
44 34 00 – ДРУГИ ДАНЪЦИ
44 22 00 – ДАНЪК НАСЛЕДСТВО
44 14 00 – ПАТЕНТЕН ДАНЪК И ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ
44 28 00 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
44 80 07 – АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
44 80 01 - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

 

20.02.2023

ОБЩИНА БОРОВО

СЪОБЩЕНИЕ


Заплатете дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашка. За Ваше удобство и за да пестим Вашето време, чрез egov.bg с няколко клика предоставяме възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини. Може да платите задължения и към други общини, извън този списък чрез услуга „9416“.
Екипът на Общинска Администрация – гр. Борово

 

11.01.2023
Съобщение за данъчна кампания