Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Община Борово е доставчик на следните социални услуги:


1. Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания “Детелина” – град Борово – капацитет 90 места;
2. Център за обществена подкрепа – град Борово – капацитет 40 места;
3. Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – град Борово - капацитет 8 места;
4. Преходно жилище “Патиланци” – село Брестовица – капацитет 6 места;
5. Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост “Света Мина” - село Брестовица – капацитет 12 места;
6. Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост “Света Екатерина” - село Брестовица – капацитет 12 места;
7. Дневен център за възрастни хора с увреждания “Свети Иван Рилски” – село Брестовица – капацитет 10 места;
8. Личен асистент по проект “Нови възможности за грижа” – капацитет 21 места, финансиран по ОП РЧР 2014-2020г., приключил на 29.02.2016г.
9. Личен асистент, Домашен помощник и Социален асистент - капацитет 106 места, по проект “Създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Борово”, финансиран по ОП РЧР 2014-2020г., стартирал от 01.02.2016г., като фактическото предоставяне на услугите започва от 01.05.2016г. и обхваща всички населени места в Община Борово, с изключение на село Брестовица.
10. Домашен социален патронаж – всички населени места - капацитет 190.
11. Информация за социална услуга Асистентска подкрепа