Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVI издание 2023 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Анализ и планиране на социални услуги

 

07.03.2023
Община
Борово кани местната общност на обсъждане на Предложението за планиране на социалните услуги

 

Важно обществено обсъждане за социалните услуги
В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Борово изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от – 16.02.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви за обсъждане проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в община Борово.
Мнения и предложения могат да бъдат направени:
- на e-mail: borovo@borovo.org
- в писмен вид в Информационен център в Община Борово.

 

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ

1. Анализ на потрбностите и приложения към него

2. Приложение №1 - желаещи ДСП

3. Приложение №2 - образование

4. Приложение №3 - здравеопазване

5. Приложение №4 - персонал

6. Приложение №5 - критерии (1)

7. Приложение №6 - схема на трансформиране

ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

1. Планиране на социалните услуги

2. Приложение №1