Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

 

- Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

- Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок по ЗПКОНПИ

 

- Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ от 1 януари 2023 г до 28 февруари
2023 г.

- Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ от 1 януари 2023 г. до 31 март
2023 г.

- Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ от 1 януари 2023 г. до 13 април 2023 г.

- Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ от 1 януари 2023 г до 15 май 2023 г.

- Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ от 01 януари 2023 г. до 30 юни 2023 г.

- Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ от 01 януари 2023 г. до 30 септември 2023 г.

Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ от 01 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г.

- вх. № 01

- вх. № 02

- вх. № 03

- вх. № 04

- вх. № 05

- вх. № 06

- вх. № 07

- вх. № 08

- вх. № 09

- вх. № 10

- вх. № 11

- вх. № 12

- вх. № 13

- вх. № 14

- вх. № 15

- вх. № 16

- вх. № 17

- вх. № 18

- вх. № 19

- вх. № 20

- вх. № 21

- вх. № 22

- вх. № 23

- вх. № 24

- вх. № 25

- вх. № 26

- вх. № 27

- вх. № 28

- вх. № 29

- вх. № 30

- вх. № 31

- вх. № 32

- вх. № 33

- вх. № 34

- вх. № 35

- вх. № 36

- вх. № 37

- вх. № 38

- вх. № 39

- вх. № 40

- вх. № 41

- вх. № 42

- вх. № 43

- вх. № 44

- вх. № 45

- вх. № 46

- вх. № 47

- вх. № 48

- вх. № 49

- вх. № 50

- вх. № 51

- вх. № 52

- вх. № 53

- вх. № 54

- вх. № 55