Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Планове

 

Годишен план за паша на Община Борово за 2024/2025 стопанска година.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2022г.

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

Годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на Община Борово за 2021 година.

Годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, собственост на Община Борово за 2020 година.

Годишен план за паша на Община Борово за 2019/2020 стопанска година.
     - Приложение № 1 към Годишен план за паша на Община Борово за 2019/2020 стопанска
година;

     - Приложение № 2 Декларация_площ.

Общински план за развитие 2007-2013

Актуализиран документ по изпълнението и приложимостта на Общински план за
   развитие, 2007-2013 г. на Община Борово