Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Контакти

 

               За контакти с Общински съвет Борово

 

Адрес

Община Борово
  Ул. " Н. Вапцаров " № 1А
  гр. Борово 7174

Централа

08140 /22 - 53,   22-29;
  0893 /352 888

Факс

0817 71774

Председател

Пламен Йорданов Симеонов

08140 /22 - 53,  22-29 /вът. 132

 

Технически секретар

Валерия Владимировна Минева
  08140 /22 - 53,  22-29 /вът. 143

Ел. поща

obs@borovo.org