Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Църквата “Св. Иван Рилски” в Брестовица

Църквата “Св. Иван Рилски” в село Брестовица е обявена за Паметник на изкуството и културата през 1973 г.
Построена е през 1876 г. Кратката й история, която дължим на местния краевед Петко Николов, е съхранена  в книгата му “Щабът на Русчушкия отряд в с. Брестовица 1877-1878 г.”

Църквата “Св. Иван Рилски” в село Брестовица “Желанието на местното население да построи църква се посреща с омраза от страна на турци и черкези. Намерените документи от онова време дават много точна представа за събитията: “Турските власти дълго време не позволявали на местното население да си построи нещо, подобно на храм, въпреки че в селото имало свещеник. На няколко пъти българите започвали да строят църква. Те купували разрешение за строеж, като давали големи подкупи в канцеларията на русчушкия паша. Но съседите им, черкези и турци, пристигали на мястото на постройката и разрушавали до основи започнатия храм. Преданията твърдят, че в основите на днешната църква има кръв на деди и прадеди, пролята в защита на правото им да се молят на Христос, а не на Мохамед. ЕдваЦърквата “Св. Иван Рилски” в село Брестовица миналата година /1876 г. б. а./ православните жители на Брестовица, след като се  убедили, че дори правата, коите те купували от пашите не били валидни, се обърали към руския консул в Русчук с молба да им ходатайства по дипломатически път за разрешение да имат в Брестовица православна църква. Руският консул им обещал съдействието си и действително помогнал на българите да получат от бившия русчушки губернатор Мустафа Асим паша формално удостоверение, че няма пречки за построяване в селото на християнска църква. Впрочем, разправят, че при тези обстоятелства не е минало без солидни разходи. Канцеларията на пашата се изхитрила да получи от нещастните българи 1900 пиастра бакшиш. След като било дадено разрешение, започнали да пристигат пожертвования за постройката на храма и само за няколко Църквата “Св. Иван Рилски”  в Брестовица - интериормесеца брестовишката православна църква извисила снага върху кървавата почва на вековния гнет. Българите с особена радост споменават, че сред пожертвованията имало и стотина карбонци /названието на рубла в Украйна/, изпратени от Русия.
Църквата е красиво здание с четири колони, построена върху място, подарено от Стоян Дряновеца. В църквата има няколко икони, рисувани от тревненския живописец Захарий Цанов.

През 1877-1878 г. в село Брестовица е разположен щабът на Русчушкия отряд, ръководен от престолонаследника Александър Александрович.  Камбаните на църквата  “Св. Иван Рилски”  в Брестовица
 

В края на войната руското императорско семейство подарява за спомен  на жителите на село Брестовица пет прекрасни камбани, църковна утвар и книги. Камбаните са отлети по специална технология и са богато украсени с надписи и митологични сцени.