Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Икономика

Изминаващата 2011 г. е най-тежката година по отношение равнището на заетост в общинския център за времето след 1989 г. Стабилните равнища на заетост в Борово, ниските нива на безработица, концентрацията на най-висок дял работоспособно население в рамките на общината останаха в миналото. В момента Борово е с най-висок брой безработни лица – 195 сред останалите населени места в общината. Негативна тендеция е, че на пазара на труда излизат предимно хора със средно образование, с професионална квалификация и дългогодишен професионален опит. Тя е последица от факта, че през изминалите години много фирми преустановиха или преструктурираха своята дейност.
Все по-изразителна става и тенденцията, че за същински пазар на работната сила в Община Борово и в частност в град Борово не може да се говори. Той е свит, неактивен и поради това има дългосрочен негативен ефект не само по отношение на възпроизводството на работната сила, но и по отношение на засилване на процесите на обезлюдяване на населените места от общината.

На територията на общината развиват дейност следните фирми:
- “Червен 2000” АД;
- “ТИМ” ООД;
- ПТК “Елкон “;
- ЕТ ”Пламен Пенчев”;
- “Спирала” ЕООД ;
- “Икон” ЕООД;
- ”БороИмпекс” ЕООД.