Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Околна среда и природни ресурси


Екологичният статус на общината е много добър – липсват крупни замърсители на водите, почвите и въздуха. Наличието на масиви от широколистни и иглолистни видове гарантира изключителната чистота на атмосферния въздух, а климатичните условия – топли слънчеви дни и прохладни нощи.

Брестовица - горатаРастителното богатство включва бор, ела, смърч, кестен, бреза, туя, а от тревните формации са разпространени детелина, ливадна власатка, глушина и др. Районът е богат на липа, жълт кантарион, равнец, риган, подбел, мащерка и смрадлика. Срещат се и находища на гъби. Голямо е разнообразието на нискостеблена растителност.
Батин - река Дунав и островът


От природозащитна гледна точка особенно ценни са влажните местообитания по брега на река Дунав при село Батин, остров Батин и защитена територия „Дойчов остров”.