Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Тракийско селище, късноантична и средновековна крепост в село Батин

 


Намират се на 3 км. Северно от селото, върху високо възвишение, между река Дунав и Батинска река. Местността е известна под името „Кале баир”.
Има продълговата форма, съобразена с конфигурацията на терена. Заема около 25 дка площ.
На ръба на селището е минавал крепостен зид.
Сега най-добре личи източната стена, на места се виждат части от нея, изградени от камъни и хоросан.От западната, достъпната страна, личат и следи от ров.

В северния край, в скалата е издълбана щерна с размери 4 м на 3,50 м. по повърхността се намират късове от глинени съдове, характерни за раннотракийската епоха, за предримската, късноримската и времето на Втората българска държава.

От тук произхождат римски и византийски монети. Намерена е и една златна монета от Роман І и Христофор /921г./Карел Шкорипил отъждествява крепостта с кастела Скаидава, за който се споменава в Пътеводителя на император Антонин, между Нове /крепост край град Свищов/ и Гримамиум /укрепление в района на село Мечка/ Ние споделяме това негово мнение, като вземаме пред вид както местонахождението му, така и значителните останки от крепостни съоръжения и находки.
По време на руско-турските войни на това място е бил издигнат редут.

Автори Цв. Дремсизова-Нелчинова и Д. Иванов – „Археологически паметници в Русенски окръг”.

На съседното възвишение има останки от римска кръгла кула.


Погледът оттам към Дунава е неповторим. Снимки от брега на Дунава при Батин могат да се видят във фотоалбума „Нашата красива община”.
Община Борово има намерение да изгради екопътека до тези забележителности, която ще стане възможна по проект по мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.