Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Програми

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БОРОВО 2023-2026 Г.
- Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Борово.


ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БОРОВО (2020-2022)

 

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БОРОВО 2020-2022 Г.

 

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (2020-2030)

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. на Община Борово.

 

Програма за управление на Община Борово за мандат 2015 - 2019 г.

 

 

Програма за управление на Община Борово мандат 2011 – 2015 г.

 

Годишен отчет за 2012 година по изпълнение на Програма за управление на община
   Борово 2011 – 2015 година

 

Програма за развитие на туризма в община Борово 2011-2014 г.

Общинска програма за опазване на околната среда /ОПООС/ 2011-2014 г.

 

Програма за управление на дейностите по  отпадъците на община Борово, 2010 – 2014 г.

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в   Община – БОРОВО през 2012 г.

 

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 2012-2015г