Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
2 април 2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XV издание 2022 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

 

 

Протокол за класиране >>

 

 

"Регламент за участие" за 03 и 04 септември, дните на "Фолклорен фестивал "От Дунав до Балкана"

 

СТАТУТ
Международният фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ – 2022г.  
се организира от НЧ “Искра 1898“  под патронажа на Кмета на Община Борово.

 

Приет на заседание на НС на НЧ "Искра1898" с Протокол № 2/11.04.2022г.


Фестивалът е уникална среща на изпълнители от различни жанрове -  словесно, музикално, певческо, танцово и кулинарно  изкуство от България и други държави. Сцена за изява на представители от различни етносни групи, с цел запазване на културната идентичност, фолклор и традиции.
• Дати на празника: 3 и 4 септември 2022 година;
• Място на провеждане –гр. Борово;
• Фестивалът се провежда по време на Дните на община Борово – 5 септември;
• Фестивалът се организира и е част от дейността на Народно читалище „Искра 1898“. От 2017 г. е част от Европейския културен календар;
• Фестивалът има състезателен характер;
• Организаторите на фестивала дава възможност на участници от други държави и българи, живеещи в чужбина да се състезават във всички категории (чрез видеоклип с продължителност до 5 минути, снимки и обяснителен текст), изпратени на електронната поща на читалището;
• Изпълнителите от България и други държави се задължават да носят отличителни знамена и табели на колективите и държавите, които представляват;
• Всички групи, които са записани за участие в първи състезателен ден участват в дефиле на участниците по време на откриването на фестивала;
• Всички, които имат желание да участват в концертната част след състезателните дни да посочат това в заявката за участие.

I. ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА
1. Издирване, съхраняване и популяризиране на фолклора, танцовото изкуство, народната песен, словесните умотворения, инструменталната музика, запазване на автентичната носия, традициите и обичаите на народите.
2. Даване възможност за изява на млади изпълнители и издирване и популяризиране на забравени песни, танци, обичаи и инструментални мелодии и други богатства на фолклора.
3. Утвърждаване на фестивала като значимо събитие в културния календар на община Борово, област Русе и Република България.
4.  Стимулиране на културния туризъм в община Борово и региона.
5. Превръщане на фестивала в постоянно действащ културно-информационен център за съхраняване на българското фолклорно наследство и национална идентичност и международен културен обмен.
6. Съхраняване и популяризиране уникалността на фолклорното богатство в България и света.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Право на участие имат само непрофесионални колективи и индивидуални изпълнители (певчески групи, инструменталисти, танцови състави, групи за пресъздаване на обичаи и др.)
2. Всеки кандидат за участие попълва „Заявка за участие“ – по приложения образец.
3. Фестивалът не поема разходите на групите от България и от другите държави. Участието във фестивала е за тяхна сметка. Организаторите могат да съдействат (при необходимост) за настаняване на групите в гр. Русе, гр. Бяла, гр. Две могили или гр. Велико Търново.
5. Приемат се заявки от цяла България и от други държави.
6. Краен срок за подаване на заявки е до 15.08.2022 година.
7. Времетраене:                                                  
- индивидуално участие – до 10 минути;
- групово и ансамблово участие – до 20 минути.
8. Всички участници осигуряват сами съпровода си на електронен носител.
9. Потвърждението за деня и часа на участие ръководителите ще получат след приключване приемането на заявките и определяне реда за явяване на посоченият телефон или на сайта на община Борово и фейсбук страницата на МФФ “От Дунав до Балкана“  - изписано в търсачката: Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ гр. Борово

ІІІ. СЪСТЕЗАТЕЛНИ КАТЕГОРИИ

1. Народни танци:

     1.1 Танцови състави – деца/ до 14 г./;

     1.2 Танцови състави – младежи /до 30 г./;

     1.3 Танцови състави – възрастни;

     1.4 Клубни формации;

     1.5Участници от специализирани и хореографски паралелки и школи;

2. Вокални/певчески/ състави:

     2.1 Групи за изворен фолклор;

    2.2  Групи /хорове/ за обработен фолклор;

     2.3 Камерни формации – дуети, триа, квартети и др.;

     2.4 Участници от училища по изкуствата, музикални паралелки и школи;

     2.5 Певчески групи – деца и младежи.

3. Индивидуални вокални изпълнители:

  3.1 Вокални изпълнители – деца/ до 14 г/;

  3.2 Вокални изпълнители – младежи/ до 30 г./;

  3.3 Вокални изпълнители – възрастни;

  3.4 Вокални изпълнители от училища по изкуствата, музикални паралелки и школи;

 

4. „Деца и възрастни в неравностойно положение“ – в категорията може да участват деца и възрастни от социални услуги, центрове за деца и възрастни, пенсионерски клубове и други организации за хора със специални потребности.

5. Обреден и словесен фолклор.

6. Представяне на народни носии /ревю/ и тъкани.

7. Представяне на традиционни ястия от родния край.

8. Инструменталисти.

IV. ЖУРИ
Състои се от 5 члена – специалисти от различни жанрове.

V. НАГРАДЕН ФОНД
Осигурен от НЧ „Искра  1898“ и Община Борово:

- Диплом за участие;

- Купи и специална парична награда на кмета на Община Борово за цялостно представяне;

- Дипломи и медали по категории;

- Подаръчни пакети;

- Награди от дарители и партньори на фестивала;

VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА
1. Всички разходи по транспорт, нощувка и командировъчни са за сметка на участниците.
2. Такса участие във фестивала НЕ се заплаща.

Фестивалът ще се проведе в град Борово, който е общински център и се намира на главен път София – Русе, отстоява на 45 км. от областния град Русе. През града преминава и ЖП линия. Желаещите да нощуват могат да се настанят в гр. Бяла, гр. Две могили, гр. Русе и гр. Велико Търново.

За контакти и заявки:    7174, гр. Борово, област Русе
                                               НЧ “Искра  1898“
                                               Ул. “Н. Вапцаров“ № 1а          
                                               Телефон: 0878308410
                                               e-mail: iskra_borovo@mail.bg

 

 

РЕГЛАМЕНТ  ЗА УЧАСТИЕ И НАГРАДЕН ФОНД
Приет на заседание на НС на НЧ "Искра1898" с Протокол № 2/11.04.2022г.
   
Международен фолклорен фестивал  „От Дунав до Балкана“
е част от дейността на НЧ „Искра 1898г.“

 

Провежда се от 2008г. в рамките на празника на града 5 септември,
под патронажа на Кмета на Община Борово.

 

В  ХV – то издание на Международният фолклорен фестивал
„От Дунав до Балкана“
може да се включите, като подадете заявка за участие
на електронната поща или телефона на читалището до
15.08.2022 година.
Не се заплащат такси.
През 2022 година фестивалът ще се проведе
на  3 и 4  септември на открита сцена в град Борово.

 

От 2017г. МФФ „От Дунав до Балкана е включен в Европейския културен календар.

Фестивалът има конкурсен характер и се провежда на два етапа:

- представяне на сцената на фестивала пред журиращ екип на участници от България и чужбина. Могат да се състезават във всички категории;

- участници от други държави и българи, живеещи в чужбина, които желаят да се състезават във фестивалната надпревара онлайн (чрез видеоклипове с продължителност до 5 минути , снимки и обяснителен текст), могат да ги изпращат на електронната поща на читалището. Изпратените материали ще бъдат публикувани в страницата на фестивала и оценени от журиращият екип.  Могат да се състезават във всички категории.

 КАТЕГОРИИ И НАГРАДЕН ФОНД:
За „Златна купа“, „Сребърна купа“ и „Бронзова купа“ могат да се състезават всички организации, участвали в най-малко три категории с високо качество на художествения продукт.

ГРАН ПРИ НА КОНКУРСА:
„Златна купа“, парична премия и златен сертификат, връчени от кмета на общината, под чийто патронаж се провежда събитието, за цялостно представяне на организация, участвала в най-малко три категории с високо качество на художествения продукт;
„Сребърна купа“ и сребърен сертификат, за цялостно представяне на организация, участвала в най-малко три категории с високо качество на художествения продукт;
„Бронзова купа“ и бронзов сертификат, за цялостно представяне на организация, участвала в най-малко три категории с високо качество на художествения продукт;

СПЕЦИАЛНИ ЮБИЛЕЙНИ НАГРАДИ

1. „Откритие на фестивала“ – златен медал и диплом; наградата се връчва с решение на журито за изпълнители, които се явяват за пръв път на сцената на фестивала;

2. „Автентичност“ – златен медал и диплом; наградата  се връчва  от НЧ „Искра 1898“ за обред, костюм, танц или хоро, представено по начин, запазен и присъщ за региона на изпълнителите;

3. „Сценично присъствие и артистично поведение“ – златен медал и диплом; наградата се връчва от Агенция „Генезис“ - музикален партньор на фестивала;

4. „Уникалност и традиция“ – златен медал и диплом за високо качество на представения творчески продукт от организации, участвали в поне три издания на фестивала по повод юбилейното събитие; наградата се връчва от партньори на фестивала;

5. „Бъдеще за фолклора на България“ – златен медал и диплом за млад изпълнител от училища по изкуства или музикални школи за деца и младежи; наградата се връчва от организаторите на фестивала по повод юбилейното ХV издание на МФФ „От Дунав до Балкана“ – 2022 г.

НАГРАДИ ПО КАТЕГОРИИ:

1. Народни танци:

    1.1. Танцови състави за участници – деца/ до 14 г/:

   -  І място – златен медал, диплом;

   - ІІ място – сребърен медал, диплом;

   - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

    1.2. Танцови състави – младежи/ до 30 г./:

   - І място – златен медал, диплом;

   - ІІ място – сребърен медал, диплом;

   - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

    1.3. Танцови състави – възрастни;

   - І място – златен медал, диплом;

   - ІІ място – сребърен медал, диплом;

   - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

    1.4. Клубни формации:

   - І място – златен медал, диплом;

   - ІІ място – сребърен медал, диплом;

   - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

    1.5. Участници от специализирани и хореографски паралелки и школи:

   - І място – златен медал, диплом;

   - ІІ място – сребърен медал, диплом;

   - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

2. Вокални /певчески/ състави:

    2.1. Групи за изворен фолклор:

   - І място – златен медал, диплом;

   - ІІ място – сребърен медал, диплом;

   - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

    2.2. Групи /хорове/ за обработен фолклор:

   - І място – златен медал, диплом;

   - ІІ място – сребърен медал, диплом;

   - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

    2.3. Камерни формации – дуети, триа, квартети и др.:

   - І място – златен медал, диплом;

   - ІІ място – сребърен медал, диплом;

   - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

    2.4. Участници от училища по изкуствата, музикални паралелки и школи:

   - І място – златен медал, диплом;

   - ІІ място – сребърен медал, диплом;

   - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

    2.5. Певчески групи – деца и младежи:

   - І място – златен медал, диплом;

   - ІІ място – сребърен медал, диплом;

   - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

3. Индивидуални вокални изпълнители:

    3.1. Вокални изпълнители – деца/до 14 г./:

   - І място – златен медал, диплом;

   - ІІ място – сребърен медал, диплом;

   - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

    3.2. Вокални изпълнители – младежи /до 30 г./:

   - І място – златен медал, диплом;

   - ІІ място – сребърен медал, диплом;

   - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

    3.3. Вокални изпълнители – възрастни:

   - І място – златен медал, диплом;

   - ІІ място – сребърен медал, диплом;

   - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

    3.4. Вокални изпълнители от училища по изкуствата, музикални паралелки и школи:

   - І място – златен медал, диплом;

   - ІІ място – сребърен медал, диплом;

   - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

4. „Деца и възрастни в неравностойно положение“ – в категорията може да участват деца и възрастни от социални услуги, центрове за деца и възрастни, пенсионерски клубове и други организации за хора със специални потребности:

   - І място – златен медал, диплом;

   - ІІ място – сребърен медал, диплом;

   - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

5. Групи за обреди, обичаи и словесен фолклор:

   - І място – златен медал, диплом;

   - ІІ място – сребърен медал, диплом;

   - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

6. Представяне на народни носии /ревю/ и тъкани:

   - І място – златен медал, диплом;

   - ІІ място – сребърен медал, диплом;

   - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

7. Представяне на традиционни ястия от родния край /история на рецептата; рецепта и приготвено ястие – тестени изделия, ястия и десерти/:

   - І място – златен медал, диплом;

   - ІІ място – сребърен медал, диплом;

   - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

8. Инструменталисти:

   - І място – златен медал, диплом;

   - ІІ място – сребърен медал, диплом;

   - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

Организаторите и журито си запазват правото да обявят и допълнителни награди или да присъдят по няколко комплекта награди в категориите в чест на Петнадесетият Международен фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ – 2022 г.

 

Заявка за участие