Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Преброяване 2021

- Информация >>>

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14.11.2021Г

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XIV издание 2021 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Бюджет и финанси

 

Бюджет 2022

24.09.2021

Съобщение

Община Борово  уведомява местната общност – гражданите и други физически или юридически лица, че със заповед на Кмета на Община Борово Валентин Панайотов е открита Бюджетна процедура за съставяне на проекта за бюджет на Община Борово за 2022 г. и бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. 

Предложения се приемат в срок до 11.10.2021 г. и могат да се подават в писмен вид на един от следните адреси:

  • - гр. Борово, обл. Русе, пощ. код 7174,
    ул. „ Н. Й. Вапцаров“ № 1а;
  • - в Центъра за административни услуги гр. Борово /в  сградата на Община Борово/.

От администрацията

 

Бюджет 2021

11.03.2021
1. Решение № 179 от 25.02.2021 г. на ОбС гр. Борово за приемане бюджета на Община Борово за 2021 г.;
2. Приложения от № 1 до № 11 към Решение № 179 от 25.02.2021 г. на ОбС гр. Борово;
3. Приложения от № 12 до № 21 към Решение № 179 от 25.02.2021 г. на ОбС гр. Борово;
4. Бюджет за 2021 г. на Община Борово – ИСО;
5. Натурални показатели за бюджет 2021 г. – ИСО;
6. Своден разчет за финансиране на капиталови разходи за 2021 г. – ИСО;
7. Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2021 г. – ИСО;
8. Уведомително писмо до МФ и СмП

05.03.2021
Покана публично обсъждане
Предложение за поемане на дълг
Проект на решение общински дълг

03.02.2021

Съобщение

Община Борово уведомява всички заинтересовани лица, че от 10.02.2021 до 11.02.2021 г. ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2021 г. и прогнозата в местните дейности за следващите три години при спазване на всички противоепидемични мерки към датата на провеждане на публичното обсъждане.
Всички, които искат да направят предложения в Бюджет 2021 на Община Борово могат да го направят само по електронен път на следния адрес: borovo@borovo.org
- Проект за бюджет 2021

- Приходи
- Разходи

17.08.2020
Съобщение

Финансови отчети

2021

01.11.2021
Тримесечни отчети  за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства – III Тримесечие  към 30.09.2021 г.

 

16.10.2021
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2021 г.

 

14.09.2021
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.08.2021 г.

 

11.08.2021
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.07.2021 г.

 

02.08.2021
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2021 г.

 

19.07.2021
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2021 г.

 

15.06.2021
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.05.2021 г.

 

17.05.2021
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.04.2021 г.

 

10.05.2021
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.03.2021 г.

 

19.04.2021
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 31.03.2021г.
Месечен отчет на Капиталови разходи към 31.03.2021г.

15.03.2021
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 28.02.2021г.

04.03.2021
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 31.01.2021г.

 

***

 

Бюджет 2020

13.02.2020
Решение № 43 от 31.01.2020 г. на ОбС и приложения до № 18
Приложения от №19 до №21 от Решение № 43 от 31.01.2020 г. на ОбС
Информация за финансиране на предучилищни и училищни институции 2020
Информация за финансиране на читалища през 2020

26.07.2019

Съобщение

Община Борово  уведомява местната общност, че със заповед № 336 от 24.07.2019 г. на Кмета на Община Борово Валентин Панайотов, е открита Бюджетна процедура за съставяне на проекта за бюджет на Община Борово за 2020  г. и бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. 

Предложения се приемат в срок до 01.10.2019 г. и могат да се подават в писмен вид на един от следните адреси:
- гр.Борово, обл.Русе, пощ.код 7174, ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 1а;
- ел.поща: borovo@borovo.org;
- в Центъра за административни услуги гр.Борово /в  сградата на Община Борово/;
От администрацията

Финансови отчети

2020

04.03.2021
Тримесечен / Годишен отчет за Капиталови разходи  към 31.12.2020 г.
Тримесечен / Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2020 г.

18.01.2021
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 31.12.2020г.

16.12.2020
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 30.11.2020г.

16.11.2020
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 31.10.2020г.

28.10.2020
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2020 г.

16.10.2020
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 30.09.2020г.

18.09.2020
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 31.08.2020г.

19.08.2020
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 31.07.2020г.

29.07.2020
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2020 г.

20.07.2020
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 30.06.2020г.

COVID

17.06.2020
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 31.05.2020г.

COVID

28.05.2020
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 30.04.2020г.

30.04.2020
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2020 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2020 г.

13.03.2020
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 29.02.2020 г.

10.02.2020
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.01.2020 г.