Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Бюджет и финанси

 

Финансови отчети

2024

13.05.2024 г
Месечен отчет м Април 2024 - Към 30.04.2023 г

10.05.2024 г.
I-во Тримесечие на 2024 г – Към 31.03.2024 г.

15.04.2024 г
Месечен отчет м Март 2024 - Към 31.03.2024 г .

18.03.2024 г.
Месечен отчет м Февруари 2024 - Към 29.02.2024 г

15.02.2024 г.
Месечен отчет м Януари 2024 - Към 31.01.2024 г

 

Бюджет 2024

05.03.2024
Информация за бюджета за 2024 г.

26.01.2024
Проект за бюджет 2024 г.

19.01.2024
Съобщение за публично обсъждане на проект за бюджет за 2024 г.

22.11.2023
График за провеждане на срещи

 

 

 

04.09.2023

Съобщение

Община Борово  уведомява всички заинтересовани лица, че със заповед на Кмета на Община Борово Валентин Панайотов е открита Бюджетна процедура за съставяне на проекта за бюджет на Община Борово за 2024 г. и бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. 

Предложения се приемат в срок до 25.09.2023 г. и могат да се подават в писмен вид на един от следните адреси:

   гр. Борово, обл. Русе, пощ. код 7174,

     ул. „ Н. Й. Вапцаров“ № 1а;

   ел. поща: borovo@borovo.org;

   в Центъра за административно обслужване гр. Борово /в  сградата на Община Борово/.

От администрацията


 

Финансови отчети

2023

14.09.2023
Тримесечен / Годишен / отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства, Баланс, ОПР към IV Тримесечие на 2022 г. - Към 31.12.2022 г

14.09.2023
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.08.2023 г.

12.08.2023
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.07.2023 г.

07.08.2023
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства – II Тримесечие към 30.06.2023 г.

14.07.2023
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2023 г.

14.06.2023
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.05.2023 г.

12.05.2023
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.04.2023 г.

09.05.2023
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства – I Тримесечие към 31.03.2023 г.

12.04.2023
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2023 г.

14.03.2023
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 28.02.2023 г.

14.02.2023
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.01.2023 г.

Бюджет 2023

01.09.2023
Обява/ покана във връзка с публично обсъждане на Годишния отчет за 2022г
- Годишен касов отчет за 2022 г.

07.03.2023
Образование 2023 - информация за разпределение на средства по формула

15.08.2023
ОБРАЗОВАНИЕ 2023 г. - Средства по формула, съгласно ЗДБ РБ за 2023 г.

18.08.2023
Съобщение за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2023 г. на Община Борово
Информация за проекта за бюджет за 2023 г. на Община Борово

02.10.2023
Информация за бюджет 2023

11.01.2023
Съобщение за данъчна кампания

 

 

 

05.10.2022

С ъ о б щ е н и е

 Община Борово  уведомява, че със заповед на Кмета на Община Борово Валентин Панайотов е определен График за провеждане на работни срещи с ръководителите на бюджетните дейности, граждани и други организации, физически и/или юридически лица, които да представят своите предложения направени до 30.09.2022 г. във връзка с проекта за бюджет на Община Борово за 2023 г. и бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години 2024-2026 г., както следва:
- 12.10.2022 г. от 09,00 ч. – с директорите на училищни и предучилищни институции, директорите на социални услуги, вкл. ОП „ОХСУ“;
- 13.10.2022 г. от 09,00 ч. – с кметовете на кметства, кметските наместници и директора на ОП „ГФЧ“;
-14.10.2022 г. от 9,00 ч. – с граждани и други организации, физически и/или юридически лица.

Мястото за провеждане на работните срещи е заседателната зала в сградата на Община Борово, етаж 3.

От администрацията

 

09.08.2022

Съобщение

Община Борово  уведомява местната общност – гражданите и други физически или юридически лица, че със заповед на Кмета на Община Борово Валентин Панайотов е открита Бюджетна процедура за съставяне на проекта за бюджет на Община Борово за 2023 г. и бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. 

Предложения се приемат в срок до 30.09.2022 г. и могат да се подават в писмен вид на един от следните адреси:

- гр. Борово, област Русе, пощ. код 7174,
    ул. „ Н. Й. Вапцаров“ № 1а;

- ел. поща: borovo@borovo.org;

- в Центъра за административно обслужване гр. Борово /в  сградата на Община Борово/.

От администрацията

 

 

Бюджет 2022

16.09.2022
Обява/ покана  във връзка с публично обсъждане на Годишния отчет за 2021г.

 

13.04.2022
- Култура - информация за читалищата разпределение на средства
- Образование - информация по институции и по компоненти за разпределението на
средствата по формули

- Решение № 343 от 2022 г. на ОбС гр. Борово
- Приложения към Решение № 343 от 2022 г. на ОбС Борово
- Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на Община Борово

 

18.03.2022
Съобщение
Община Борово уведомява всички заинтересовани лица, че на 25.03.2022 г. /петък/ от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на общината ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2022 г. и прогнозата в местните дейности за следващите три години.

От Общинска администрация

Проект на бюджет на Община Борово >>

 

 

Финансови отчети

2022

12.10.2023
Решение № 545 от 18.09.2023 г - Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2022 г

 

19.09.2023
Отчети подлежащи на публикуване по т.75.1 от ДДС №08/22.12.2022 г

 

16.01.2023
Месечни отчети  за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2022 г

 

16.12.2022
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.11.2022 г.

 

15.11.2022
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.10.2022 г.

 

29.10.2022
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства – III Тримесечие към 30.09.2022 г.

 

16.10.2022
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.09.2022 г.

 

16.09.2022
Обява/ покана  във връзка с публично обсъждане на Годишния отчет за 2021г.

 

03.08.2022
Тримесечни отчети  за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства – II Тримесечие  към 30.06.2022 г.

 

17.07.2022
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2022 г.

 

17.06.2022
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.05.2022 г.

 

19.05.2022
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.04.2022 г.

 

15.04.2022
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2022 г

 

11.03.2022
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 28.02.2022 г.

 

14.02.2022
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.01.2022 г.

 

***

 

 

24.09.2021

Съобщение

Община Борово  уведомява местната общност – гражданите и други физически или юридически лица, че със заповед на Кмета на Община Борово Валентин Панайотов е открита Бюджетна процедура за съставяне на проекта за бюджет на Община Борово за 2022 г. и бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. 

Предложения се приемат в срок до 11.10.2021 г. и могат да се подават в писмен вид на един от следните адреси:

  • - гр. Борово, обл. Русе, пощ. код 7174,
    ул. „ Н. Й. Вапцаров“ № 1а;
  • - в Центъра за административни услуги гр. Борово /в  сградата на Община Борово/.

От администрацията

 

Бюджет 2021

11.03.2021
1. Решение № 179 от 25.02.2021 г. на ОбС гр. Борово за приемане бюджета на Община Борово за 2021 г.;
2. Приложения от № 1 до № 11 към Решение № 179 от 25.02.2021 г. на ОбС гр. Борово;
3. Приложения от № 12 до № 21 към Решение № 179 от 25.02.2021 г. на ОбС гр. Борово;
4. Бюджет за 2021 г. на Община Борово – ИСО;
5. Натурални показатели за бюджет 2021 г. – ИСО;
6. Своден разчет за финансиране на капиталови разходи за 2021 г. – ИСО;
7. Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2021 г. – ИСО;
8. Уведомително писмо до МФ и СмП

05.03.2021
Покана публично обсъждане
Предложение за поемане на дълг
Проект на решение общински дълг

03.02.2021

Съобщение

Община Борово уведомява всички заинтересовани лица, че от 10.02.2021 до 11.02.2021 г. ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2021 г. и прогнозата в местните дейности за следващите три години при спазване на всички противоепидемични мерки към датата на провеждане на публичното обсъждане.
Всички, които искат да направят предложения в Бюджет 2021 на Община Борово могат да го направят само по електронен път на следния адрес: borovo@borovo.org
- Проект за бюджет 2021

- Приходи
- Разходи

17.08.2020
Съобщение

 

 

Финансови отчети

 

2021

01.03.2022
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства – IV Тримесечие към 31.12.2021 г.

 

14.01.2022
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2021 г.

 

16.12.2021
Месечни отчети  за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.11.2021 г.

 

12.11.2021
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.10.2021 г.

 

01.11.2021
Тримесечни отчети  за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства – III Тримесечие  към 30.09.2021 г.

 

16.10.2021
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2021 г.

 

14.09.2021
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.08.2021 г.

 

11.08.2021
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.07.2021 г.

 

02.08.2021
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2021 г.

 

19.07.2021
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2021 г.

 

15.06.2021
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.05.2021 г.

 

17.05.2021
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.04.2021 г.

 

10.05.2021
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.03.2021 г.

 

19.04.2021
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 31.03.2021г.
Месечен отчет на Капиталови разходи към 31.03.2021г.

15.03.2021
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 28.02.2021г.

04.03.2021
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 31.01.2021г.

 

***

 

Бюджет 2020

13.02.2020
Решение № 43 от 31.01.2020 г. на ОбС и приложения до № 18
Приложения от №19 до №21 от Решение № 43 от 31.01.2020 г. на ОбС
Информация за финансиране на предучилищни и училищни институции 2020
Информация за финансиране на читалища през 2020

26.07.2019

Съобщение

Община Борово  уведомява местната общност, че със заповед № 336 от 24.07.2019 г. на Кмета на Община Борово Валентин Панайотов, е открита Бюджетна процедура за съставяне на проекта за бюджет на Община Борово за 2020  г. и бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. 

Предложения се приемат в срок до 01.10.2019 г. и могат да се подават в писмен вид на един от следните адреси:
- гр.Борово, обл.Русе, пощ.код 7174, ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 1а;
- ел.поща: borovo@borovo.org;
- в Центъра за административни услуги гр.Борово /в  сградата на Община Борово/;
От администрацията

Финансови отчети

2020

04.03.2021
Тримесечен / Годишен отчет за Капиталови разходи  към 31.12.2020 г.
Тримесечен / Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2020 г.

18.01.2021
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 31.12.2020г.

16.12.2020
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 30.11.2020г.

16.11.2020
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 31.10.2020г.

28.10.2020
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2020 г.

16.10.2020
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 30.09.2020г.

18.09.2020
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 31.08.2020г.

19.08.2020
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 31.07.2020г.

29.07.2020
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2020 г.

20.07.2020
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 30.06.2020г.

COVID

17.06.2020
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 31.05.2020г.

COVID

28.05.2020
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и чужди средства към 30.04.2020г.

30.04.2020
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2020 г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2020 г.

13.03.2020
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 29.02.2020 г.

10.02.2020
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.01.2020 г.