Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, НАЗНАЧЕНИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2020

 

- Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

- Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

 

- Декларация по ЗПКОНПИ - №1

- Декларация по ЗПКОНПИ - №2

- Декларация по ЗПКОНПИ - №3

- Декларация по ЗПКОНПИ - №4

- Декларация по ЗПКОНПИ - №5

- Декларация по ЗПКОНПИ - №6

- Декларация по ЗПКОНПИ - №7

- Декларация по ЗПКОНПИ - №8

- Декларация по ЗПКОНПИ - №9

- Декларация по ЗПКОНПИ - №10

- Декларация по ЗПКОНПИ - №11

- Декларация по ЗПКОНПИ - №12

- Декларация по ЗПКОНПИ - №13

- Декларация по ЗПКОНПИ - №14

- Декларация по ЗПКОНПИ - №15

- Декларация по ЗПКОНПИ - №16

- Декларация по ЗПКОНПИ - №17

- Декларация по ЗПКОНПИ - №18

- Декларация по ЗПКОНПИ - №19

- Декларация по ЗПКОНПИ - №20

- Декларация по ЗПКОНПИ - №21

- Декларация по ЗПКОНПИ - №22

- Декларация по ЗПКОНПИ - №23

- Декларация по ЗПКОНПИ - №24

- Декларация по ЗПКОНПИ - №25

- Декларация по ЗПКОНПИ - №26

- Декларация по ЗПКОНПИ - №27

- Декларация по ЗПКОНПИ - №28

- Декларация по ЗПКОНПИ - №29

- Декларация по ЗПКОНПИ - №30

- Декларация по ЗПКОНПИ - №31

- Декларация по ЗПКОНПИ - №32

- Декларация по ЗПКОНПИ - №33

- Декларация по ЗПКОНПИ - №34

- Декларация по ЗПКОНПИ - №35

- Декларация по ЗПКОНПИ - №36

- Декларация по ЗПКОНПИ - №37

- Декларация по ЗПКОНПИ - №38

- Декларация по ЗПКОНПИ - №39

- Декларация по ЗПКОНПИ - №40

- Декларация по ЗПКОНПИ - №41

- Декларация по ЗПКОНПИ - №42

- Декларация по ЗПКОНПИ - №43

- Декларация по ЗПКОНПИ - №44

- Декларация по ЗПКОНПИ - №45

- Декларация по ЗПКОНПИ - №46

- Декларация по ЗПКОНПИ - №47

- Декларация по ЗПКОНПИ - №48

- Декларация по ЗПКОНПИ - №49

- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок по ЗПКОНПИ