Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 


 

 

07.05.2021
Заповед №187/07.05.2021 г. на Кмета на Община Борово

 

12.04.2021
Заповед № 160/12.04.2021 г. на Кмета на Община Борово

 

15.03.2021
Заповед №102/15.03.2021 г. на Кмета на Община Борово

 

09.03.2021
Заповед № 091/09.03.2021 г. на Кмета на Община Борово

 

02.02.2021
Заповед №042/01.02.2021 г. на Кмета на Община Борово
Заповед №РД.01-52/26.01.2021 г. на Министерството на здравеопазването
Протокол от 29.01.2021 г. от заседание на Областния оперативен щаб във връзка с коронавирус COVID-19

 

29.12.2020
Заповед №527/29.12.2020 г. на Кмета на Община Борово

 

27.11.2020
Заповед № 489/26.11.2020 г. на Кмета на Община Борово

 

12.11.2020
Заповед № 463/12.11.2020 г. на Кмета на Община Борово
Заповед №464/12.11.2020 г. на Кмета на Община Борово

 

09.11.2020
Заповед № РД-01-317/ 06.11.2020 г. на РЗИ гр. Русе

 

05.11.2020
Заповед №447/04.11.2020 г. на Кмета на Община Борово за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Борово считано от 04.11.2020 г. до 12.11.2020 г.

 

30.10.2020
Заповед № 423/20.10.2020 г. на Кмета на Община Борово за функциониране на улична продажба на територията на община Борово

 

02.10.2020
Заповед № 382/01.10.2020 г. на Кмета на Община Борово.
Заповед № 383/01.10.2020 г. на Кмета на Община Борово.

 

01.09.2020
Заповед № 340/01.09.2020 г. на Кмета на Община Борово

 

06.08.2020
Заповед №298/05.08.2020 г. на Кмета на Община Борово за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Борово считано от 05.08.2020 г. до 31.08.2020 г.

 

17.07.2020
Заповеди на Министъра на здравеопазването:
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/07/15/zapovedrd-01-405-
5072020_uI7S3c7.pdf
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/07/15/zapovedrd-01-404-15072020.pdf

 

16.07.2020
Заповед № 259/16.07.2020г. на Кмета на Община Борово, област Русе за временни противоепидемични мерки на територията на община Борово,област Русе считано от 16 юли до 31 юли 2020г.
Заповед № 260/16.07.2020г. на Кмета на Община Борово, област Русе за временни противоепидемични мерки на територията на община Борово,област Русе считано от 16 юли до 31 юли 2020г.

 

13.07.2020
Заповед №256/13.07.2020 г. на Кмета на Община Борово

 

02.07.2020
Заповед № 240/01.07.2020г. на Кмета на община Борово, област Русе
Заповед № 241/01.07.2020г. на Кмета на община Борово, област Русе
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/30/zapoved__rd-01-372-30062020_g.pdf
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/30/zapoved__rd-01-371-30062020_g.pdf

 

24.06.2020
Заповед № 231/23.06.2020г на Кмета на община Борово във връзка със Заповед РД -01-354/22.06.2020г. на Министъра на здравеопазването


Заповед Рд-01-353/22.06.2020 на здравния министър

 

16.06.2020
Заповед №219/16.06.2020 г. на Кмета на Община Борово

 

15.06.2020
Заповед №217/15.06.2020 г. на Кмета на Община Борово
Заповед на здравния министър РД-01-331/13.06.2020

 

11.06.2020
Заповед 213 от 10.06.2020г. на Кмета на община Борово, за временни противоепидемични мерки на територията на община Борово, област Русе считано от 03 юни 2020г. до 14 юни 2020г.

 

09.06.2020
Заповед РД - 01-314/04.06. 2020г. на Министъра на здравеопазването

 

03.06.2020
Заповед № 204/01.06.2020г. за временни противоепидемични мерки съобразени със Заповед № 287/30.05.2020г. на Министъра на здравеопазването

 

28.05.2020
Заповед № 198 от 28.05.2020г. възтановяване на работата на ДГ " Славейче" гр. Борово

 

15.05.2020
Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г. и
Заповед № РД-01-265/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Заповед №  187/14.05.2020 г. на Кмета на Община Борово
Заповед № 188/14.05.2020 г. на Кмета на Община Борово

 

12.05.2020
Заповед №179/12.05.2020 г. на Кмета на Община Борово

 

05.05.2020
Заповед №170/05.05.2020 г. на Кмета на Община Борово
Заповед №169/05.05.2020 г. на Кмета на Община Борово

 

27.04.2020
Заповед № 158/27.04.2020г. на Кмета на общена Борово за разрешаване на посещението на градските паркове и градини

 

21.04.2020

СЪОБЩЕНИЕ 

      
       Уважаеми съграждани,

      
Във връзка със Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министерството на здравеопазването и преценяване необходимостта от организиране на безопасно функциониране на кооперативни и фермерски пазари Ви уведомявам, че на територията на Община Борово, няма регистрирани земеделски стопани за производство на плодове, зеленчуци, посеви и посадъчен материал.      
     С цел намаляване риска от разпространение на COVID-19, усложнената епидемична обстановка и функционирането на пазари на територията на Община Борово считам, че към момента на издаване на настоящото съобщение, Заповед № 089/16.03.2020 г. на Кмета на Община Борово не следва да бъде отменена.

                                                                                                                                
21 април 2020 г.                                                                           Кмет на Община Борово

 

16.04.2020
Заповед №146/15.04.2020 г. на Кмета на община Борово
Образец на Служебна бележка

 

15.04.2020
Заповед № 141/13.04.2020 г. на Кмета на Община Борово
Заповед № 138/13.04.2020 г. на Кмета на Община Борово

 

01.04.2020
УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
                                                           
Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на опасността от разпространение на COVID-19, апелираме за активност в използване на внедрените в държавната администрация механизми за електронна комуникация.

Един от възможните начини е чрез използване възможностите на Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, искания и др.), без необходимост от физическо присъствие в деловодството на нашата администрация. Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод по препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронното управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за или от публични органи, физически или юридически лица.

Държавна агенция „Електронно управление“ е постигнала договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. За повече информация: https://egov.bg.

Община Борово призовава гражданите да се възползват от всички възможности за извършване на дистанционна комуникация, т.е. използване на телефонна централа 08140/2253 и e-mail: borovo@borovo.org, както и електронно заявяване на услугите, за които това е възможно. Информираме гражданите и бизнеса за възможностите, които дава системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.), без необходимост от физическо присъствие в администрацията – https://edelivery.egov.bg/.

                                                                                                    Общинска администрация

 

27.03.2020
Заповед №108/26.03.2020 г. на Кмета на Община Борово  

 

25.03.2020

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОРОВО,
 
Министерството на вътрешните работи след анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточнява:
Променя се формата на декларацията за пътуващите.
Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 
Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.
Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.
Образецът се предоставя от днес в сградите на Общинска администрация Борово, както и от кметовете и кметските наместници в населените места от състава на Община Борово.
Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

Всичко се прави с цел ограничаване разпространението на COVID-19.

Тук може да си изтеглите обновената бланка на декларация за преминаване през КПП на областните градове

 

23.03.2020
- Община Борово в помощ на болни и възрастни хора
- В услуга на гражданите
- Заповед №104 от 23.03.2020 г. на Кмета на Община Борово

 

20.03.2020
Заповед №103 от 20.03.2020 г. на Кмета на Община Борово

 

16.03.2020
Заповед на Кмета за въвеждане на организация за приложение на мерките за противоепидемична защита на територията на община Борово до 29.03.2020 или до отмяна на извънредните мерки на Националния оперативен щаб и Министерството на здравеопазването.

 

13.03.2020
Заповед № 086/13.03.2020г. на Кмета на Община Борово за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Борово.

 

13.03.2020
- Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19
- Съвети на Световната здрвна организация за превенция срeщу зараза с COVID-19
- Препоръки на националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури на страната

09.03.2020
Заповед №078 от 09.03.2020 г. на Кмета на Община Борово