Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗПРКИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, НАЗНАЧЕНИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 

 

Актуализация към 12.05.2017 г >>

 

Регистър 2009-2015 г >>