Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, НАЗНАЧЕНИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2022

 

- Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

- Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

 

- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок по ЗПКОНПИ

- Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ от 01 януари до 10 юни 2022 г.

   - вх.№ 32

   - вх.№ 33

   - вх.№ 42

 

- Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ от 01 януари до 30 юни 2022 г.
     - вх. № 44
     - вх. № 45

Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ от 01 януари до 31 юли 2022 г.

- вх. №46

- вх. №47

- вх. №48

- вх. №49

- вх. №50

- вх. №51

- вх. №52

- вх. №53

- вх. №54

- вх. №55

Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ от 01 януари до 31 декември 2022 г.

Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ - ГОДИШЕН ЗА 2022 Г