Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Екология и селско стопанство


1
.Позволително за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост, както и за култивирани от общината лечебни растения.
  ♦ Необходими документи:
  - Молба за издаване  на позволително - образец.
  ♦Такса

ТАРИФА
ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РСТЕНИЯ ОТ ЗЕМИ, ГОРИ, ВОДИ И ВОДНИ ОБЕКТИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВО

Наименование

Мярка

Такса /лв./

 

І.

Билки / в сурово състояние /

1.

Грудки, корени, коренища

 

божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода горска

кг

0.09

 

кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика

кг

0.07

 

бъзак, гръмотрън, синя жлъчка

кг

0.02

 

глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка

кг

0.01

 

други

кг

0.03

2.

Листа

 

мечо грозде

кг

0.08

 

боровинка червена и черна, лудо биле

кг

0.04

 

бръшлян, чобанка

кг

0.03

 

глог, живовляк, леска, липа, люляк, оман чер, ягода горска

кг

0.02

 

бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел

кг

0.01

 

други

кг

0.03

3.

Стръкове

 

блатно кокиче

кг

0.10

 

горицвет

кг

0.08

 

гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто, шапиче

кг

0.05

 

зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, чубрица планинска

кг

0.04

 

дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, очанка, риган обикновен

кг

0.03

 

великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче червено, пчелник, равнец бял

 

кг

 

0.02

 

врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ

 

кг

 

0.01

 

други      

кг

0.03

4.

Цветове

 

липа

кг

0.10

 

божур, иглика

кг

0.05

 

метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен

кг

0.03

 

акация бяла, бъз

кг

0.02

 

вратига, глог, равнец бял

кг

0.01

 

други

кг

0.03

5.

Плодове

 

боровинка червена и черна, хвойна

кг

0.15

 

хвойна сибирска

кг

0.10

 

кисел трън, къпина, малина

кг

0.04

 

бъз, глог, конски кестен, киселица

кг

0.02

 

бъзак, трънка

кг

0.01

 

други

кг

0.03

6.

Семена

 

есенен минзухар

кг

0.15

 

други

кг

0.08

7.

Пъпки

 

странични борови връхчета

кг

0.15

 

бяла бреза, черна топола

кг

0.10

 

други

кг

0.08

8.

Кори

 

мъждрян, ясен

кг

0.20

 

зърнастец, кисел трън, леска

кг

0.10

 

върба

кг

0.05

 

дъб

кг

0.03

 

бреза

кг

0.02

 

други

кг

0.10

9.

Лишеи

 

исландски

кг

0.10

10.

Водорасли

кг

0.30

II.

Генетичен материал за култивирано отглеждане, включително при лабораторни условия, за създаване на колекции или за възстановяване на други места в природата

1.

От защитени лечебни растения

 

плодове

100 гр.

20.00

 

семена

100 гр.

50.00

 

резници

Бр.

2.00

2.

От лечебни растения под специален режим на опазване и ползване

 

луковици, грудки, коренища

Бр.

1.00

 

плодове

100 гр.

5.00

 

семена

100 гр.

10.00

 

резници

Бр.

0.50

3.

От други лечебни растения - луковици, грудки, коренища от всички видове, с изключение на описаните

 

Бр.

 

0.10

 

лук / всички видове / , перуника / всички видове /

Бр.

0.20

 

ботурче есенно / есенна циклама /

Бр.

1.00

 

плодове

100 гр.

2.00

 

семена

100 гр.

5.00

 

резници

Бр.

0.10

♦ Таксите се заплащат преди издаване на разрешителното.

2. Регистрация на кучета - в тримесечен срок от датата на придобиване на кучето.

  ♦ Необходими документи: Декларация за притежание на  куче - образец.
  ♦ Такса: Регистрация е безплатна. Заплаща се годишна такса в размер на 5 лв.
  ♦ Срок за плащане на годишната такса: 31.03. или в едномесечен срок от придобиване на кучето.

3. Регистрация на пчелини и пчелни семейства

  ♦ Необходими документи: Декларация за собственост на пчелин и брой пчелни семейства - образец.
  ♦ Такса: Безплатна регистрация;
  ♦ Срок: 1 ден

4. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на до 5 дървета и лозя до
1 декар.

  ♦ Необходими документи: Писмена молба на собственика - образец.
  ♦ Такса: 20 лв.
  ♦ Срок: 7дни


5. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на над 5 дървета и лозя над 1 декар.
  ♦ Необходими документи: Писмена молба на собственика - образец.
  ♦ Такса: 30 лв.
  ♦ Срок: 7дни

6. Регистрация на тютюнопроизводители.
  ♦ Необходими документи: Заявление по чл.5, ал.6 от ЗТТИ - образец.
  ♦ Такса: 3лв
Отм. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2012г.

7.Свидетелство за собственост на едър рогат добитък.
  ♦ Такса: 3 лв.

8.Удостоверение за упражняване на частна ветеринарно-медицинска практика.
  ♦ Такса: 3 лв.

9. Издаване на становище за влияние на обекти върху околната среда
  ♦ Такса: безплатно
  ♦ Срок: 7дни