Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Банкова сметка и начин на плащане


Банкова сметка:
BG73CECB97908470380600
Банков код: CECBBGSF
Банка: Централна кооперативна банка клон Русе-Борово

 код                Вид плащане
44 21 00 – ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
44 24 00 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
44 23 00 – ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
44 25 00 – ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ИМУЩЕСТВО
44 34 00 – ДРУГИ ДАНЪЦИ
44 22 00 – ДАНЪК НАСЛЕДСТВО
44 14 00 – ПАТЕНТЕН ДАНЪК И ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ
44 28 00 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
44 80 07 – АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
44 80 01 - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ


Плащането на задължения може да се извършва:
  - на каса по населени места в община Борово;
  - на каса на Easypay в цялата страна;
  - с пощенски запис;
  - по банков път по сметка на Община Борово

Телефони: 08140/22-53 вътр.112/133
   E-mail: mdt_borovo@borovo.org