Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Населени места и население

 

Община Борово се състои от седем населени места - гр. Борово, което е общинският център и шест кметства -
с. Обретеник, с. Екзарх Йосиф, с. Батин, с. Горно Абланово,
с. Брестовица и с. Волово.

Общият брой на жителите в общината към месец февруари 2008г. е 7244 души. От тях 3684 са жени и 3560 са мъже.
Разпределението по възрастови групи е следното:
Под 7 год. – 334 деца
От 7 до 13 годишни са 451 деца
От 14 до 17 – 324 юноши
От 18 до 58 – 1633 жени
От 18 до 62 – 2079 мъже
Над 59 годишни жени са 1521-а
Над 63 годишни мъже са 902-ма.

 

Батин Горно Абланово Екзарх Йосиф Обретеник Брестовица Волово