Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, НАЗНАЧЕНИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2021

 

- Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

- Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

 

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 1

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 2

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 3

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 4

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 5

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 6

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 7

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 8

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 9

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 10

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 11

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 12

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 13

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 14

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 15

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 16

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 17

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 18

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 19

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 20

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 21

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 22

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 23

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 24

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 25

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 26

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 27

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 28

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 29

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 30

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 31

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 32

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 33

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 34

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 35

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 36

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 37

 

- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок по ЗПКОНПИ