Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори на
27 октомври 2019 г.

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XII издание 2019 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Проектите на община Борово

 

Реконструкция на водопроводната мрежа в селата Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф

 

Начало на проект “Изграждане на туристическата инфраструктура – съоръжения и места за отдих в Община Борово, област Русе


 

Проект “Ремонт и преустройство (с поставяне на платформа за достъп на хора с увреждания) на общинска административна сграда за нуждите на здравеопазването и за административни дейности” - ремонтирана общинска сграда на ул. „Шести септември” № 35:

>

 

“Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Борово, Община Борово, Област Русе”, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС:

 

Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоари по бул. “Шести септември” в град Борово:

 

Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство