Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Информация за Е-услуги


За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:
1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано
удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
2. Притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване
3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.
Ако отговаряте на горните изисквания може да продължите към използването на електронните услуги, предоставяни от Община Борово.