Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Проект "Изграждане на туристическата инфраструктура– съоръжения и места за отдих в
Община Борово, област Русе"

 

На 22 ноември 2012 г. кметът на Община Борово подписа договор за релазицаята на проект по мярка  313 на ОП “Развитие на селските райони 2007-2013” – “Изграждане на туристическата инфраструктура – съоръжения и места за отдих в Община Борово, област Русе”, на стойност 281 000 лв.

Проектът е предназначен за едно от селата в Община Борово, което има излаз на Дунава – село Батин, срещу него се намира красивия остров Батин. Целта на проекта е да развива дейности, създаващи доходи извън земеделския сектор за населението на селските райони.

Проектът предвижда да се създаде туристическа пътека с обща дължина 2400,00 м.  Пътеката ще се изкачва до билото на хълм, където се откриват прекрасни гледки към река Дунав, остров Батин и село Батин и ще слиза до река Дунав, част от пътека ще бъде достъпна за лица с увреждания, по  трасето на пътеката ще се поставят табели с информация за археологията, флората и фауната на района, беседки, пейки, сцена за атракции, кошчета за битови отпадъци, химическа тоалетна и др.