Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Преброяване 2021

- Информация >>>

Избори за НС 2021 г

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XII издание 2019 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Избори за НС 2021 г.

 

30.03.2021

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА МЕРКИ
ЗА  ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕЖДАНИЯ

        
  На основание чл.234, ал.1 от Изборния кодекс, във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. Ви уведомяваме, че в Община Борово са взети мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват:      
      Заявки за оказване на помощ ще се приемат на следните телефони:  
За град Борово – 08140/2253 и 0893 325 888 и адрес: Община Борово, град Борово, област Русе, ул. „Никола Вапцаров“ №1а от 29.03.2021 г. до 03.04.2021 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 04.04.2021 г. от 7.00 часа до 19.30 часа. 
      За село Обретеник – 08143/2782 и на място в кметството от 29.03.2021 г. до 03.04.2021 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 04.04.2021 г. от 7.00 часа до 19.30 часа. 
За село Екзарх Йосиф – 08143/2297 и на място в кметството от 29.03.2021 г. до 03.04.2021 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 04.04.2021 г. от 7.00 часа до 19.30 часа.  
За село Горно Абланово – 08148/2280 и на място в кметството от 29.03.2021 г. до 03.04.2021 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 04.04.2021 г. от 7.00 часа до 19.30 часа.  
За село Батин – 081465/314 и на място в кметството от 29.03.2021 г. до 03.04.2021 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 04.04.2021 г. от 7.00 часа до 19.30 часа.  
За село Брестовица – 081462/233 и на място в кметството от 29.03.2021 г. до 03.04.2021 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 04.04.2021 г. от 7.00 часа до 19.30 часа.  
    За село Волово – 081462/266 и на място в кметството от 29.03.2021 г. до 03.04.2021 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 04.04.2021 г. от 7.00 часа до 19.30 часа.  

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГРАД БОРОВО

 

25.03.2021
Покана
Решение № 2062 на НС
Решение № 2159 на НС

 

22.03.2021
Заповед №114 на Кмета на Община Борово за образуване на подвижна избирателна секция на територията на Община Борово

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г. чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Целият списък >>

 

Разяснителна кампания:

Активно избирателно право - https://youtu.be/b_6BU1LMO4w

Гласуване на избиратели с увреждания - https://youtu.be/nfXvUDVOsO0?t=7

 

СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ
03 март 2021

Уважаеми избиратели,
Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.
Сайта може да бъде достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/
Чрез сайта може да се информирате за секциите и местата на гласуване.
Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен и мобилен телефон:
- Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
- Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

 

25.02.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. избори за народни представители за Народно събрание, общинска администрация Борово уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Общината, както следва:
1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволява да упражнят избирателното си право в изборното помещение, могат да  гласуват и с подвижна избирателна кутия, като заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по поща, не по-късно от 20.03.2021 г.  Прилага се копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК)Приложение № 14-НС  
2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 20.03.2021 г.    Приложение № 12-НС
3. Издаване на удостоверение за гласуване на друго място /само за кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите/ - до 20.03.2021 г.  Приложение № 18-НС
4. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци - до  27.03.2021 г.  Приложение № 8-НС  

 

19.02.2021
Избирателни списъци

 

17.02.2021
Покана за консултации с партиите и коалициите за съставите на СИК
    - Решение 2062-НС/16.02.2021 г. на ЦИК  

 

17.02.2021
Заповед № 071/16.02.2021 г. на Кмета на Община Борово, относно:Временни места за поставяне на агитационни материали, на територията на град Борово, област Русе, от политически партии и коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите, по време на предизборната кампания на изборите за Народно събрание, насрочени за 04 април 2021 г.

 

16.02.2021
Заповед №070/16.02.2021 г. на Кмета на Община Борово, относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Борово, област Русе.
     - Приложение №1 към Заповед №070/16.02.2021 г. на Кмета на Община Борово, относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Борово, област Русе.

 

11.02.2021
Заповед №059/10.02.2021 г. на Кмета на Община Борово, относно образуване на избирателните секции на територията на Община Борово, област Русе