Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за членове
на Европейския парламент
на 26 май 2019 г.

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XII издание 2019 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, НАЗНАЧЕНИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 

- Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

- Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

 

- Декларация по ЗПКОНПИ - №45

- Декларация по ЗПКОНПИ - №46

- Декларация по ЗПКОНПИ - №47

- Декларация по ЗПКОНПИ - №48

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 49, ежегодна - Татяна Стоянова – гл.експерт „БЧР“, Общинска администрация гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 50, ежегодна – Бисерка Христова – директор на ОП „ОХСУ“

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 51, ежегодна – Бедрие Исуфова – гл.експерт ОС“, Общинска администрация гр.Борово

- Декларация по ЗПКОНПИ - № 52, ежегодна – Ралица Страхилова – гл.експерт „ППВрО“, Общинска администрация гр.Борово

 


- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок по ЗПКОНПИ