Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
26.03.2017

- - Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XI издание 2018 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Избори за Народно събрание - 26 март 2017 г.

 

Заповед №098/16.03.2017 г. на Кмета на Община Борово, относно продажба и употреба на алкохол

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 

Оповестяване на мерки за избирателите с увреждания

 

Съобщение на Пресцентъра на МВР

 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 март 2017 г.
Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г., община Борово Ви уведомява:
До 11.03.2017 г. (събота) вкл. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление, изпратено на адрес  borovo@borovo.org  по постоянен адрес или по настоящ адрес, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).
На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.
В заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.
Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето до 11 март 2017 г. включително.
Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се приемат до 18.03.2017 г. включително.
Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес,  и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават в гр. Борово,  сградата на общината в „Центъра за административни услуги“  и по населени места в кметствата от 08.00 до 12,00 ч и от 13,00 до 17,00 ч.
Информация и справки по избирателни списъци – 081402253 вътр. 116 или 081402229 вътр. 136

 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 март 2017 г.
Уважаеми гласоподаватели,
   Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.
   Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/
   Чрез сайта може:
    -Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
    -Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.
    -Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
    -Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

 

Заповед №053/17.02.2017 г. за временни места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Борово

 

Покана до местните ръководства на политическите партии и коалиции, парламентарно представени в 43-то Народно събрание

 

Решение №4182 -НС на ЦИК за назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители насрочени за 26 март 2017 г.

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

 

Заповед № 040/07.02.2017 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Борово.

 

Заповед № 034/31.01.2017 г. на Кмета на Община Борово за образуване на избирателните секции на територията на Община Борово.