Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори на
27 октомври 2019 г.

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XII издание 2019 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 


 

 

27.03.2020
Заповед №108/26.03.2020 г. на Кмета на Община Борово  

 

25.03.2020

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОРОВО,
 
Министерството на вътрешните работи след анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточнява:
Променя се формата на декларацията за пътуващите.
Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 
Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.
Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.
Образецът се предоставя от днес в сградите на Общинска администрация Борово, както и от кметовете и кметските наместници в населените места от състава на Община Борово.
Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

Всичко се прави с цел ограничаване разпространението на COVID-19.

Тук може да си изтеглите обновената бланка на декларация за преминаване през КПП на областните градове

 

23.03.2020
- Община Борово в помощ на болни и възрастни хора
- В услуга на гражданите
- Заповед №104 от 23.03.2020 г. на Кмета на Община Борово

 

20.03.2020
Заповед №103 от 20.03.2020 г. на Кмета на Община Борово

 

16.03.2020
Заповед на Кмета за въвеждане на организация за приложение на мерките за противоепидемична защита на територията на община Борово до 29.03.2020 или до отмяна на извънредните мерки на Националния оперативен щаб и Министерството на здравеопазването.

 

13.03.2020
Заповед № 086/13.03.2020г. на Кмета на Община Борово за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Борово.

 

13.03.2020
- Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19
- Съвети на Световната здрвна организация за превенция срeщу зараза с COVID-19
- Препоръки на националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури на страната

09.03.2020
Заповед №078 от 09.03.2020 г. на Кмета на Община Борово