Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
26.03.2017

- - Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- X издание 2017 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Бюджет

 

 

Бюджет 2018

13.02.2018
Информация за разпределение на средствата по стандарт за читалищата
Информация по институции за разпределение на средствата по формула в Образованието

12.02.2018
Решение 352

Приложение към решение 352

 

***

Бюджет 2017 г

02.02.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 199 ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Борово за 2017 г.
Приложения към Решение № 199 за приемане бюджета на община Борово за 2017 г.

 

Финансови отчети

2017

22.01.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2017г.

28.12.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 30.11.2017г

30.11.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 31.10.2017г

01.11.2017
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 30.09.2017г

20.09.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 31.08.2017 г.

31.08.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.07.2017 г.

02.08.2017г.
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2017г.

02.08.2017г.
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2017г.

26.06.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 31.05.2017 г.

06.06.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.04.2017 г.

28.04.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2017 г.

28.04.2017
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2017 г.

30.03.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 28.02.2017 г.

30.03.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.01.2017 г.

 

2016

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2016 г

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.01.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 29.02.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.04.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.05.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.07.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.08.2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2016 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.09.2016 г.;

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.10.2016 г.;

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.11.2016 г.;

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2016 г.;

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства и оборотни ведомости към 30.09.2016 г.;

08.06.2017
Годишен финансов отчет на община Борово за 2016 г.