Приемни дни

на управленския екип на Община Борово >>>

Общински план
2007-2013

Програма
2011-2015

Харта на клиента

Запознайте се с целия текст на хартата >>>

Регистър на подадени декларации

при органа по назначаване по чл.12 от ЗПУКИ >>>

Подайте сигнал

Подайте сигнал

Портал за обществ.
консултации

Портал за обществени консултации

Горски пожари
Действия при горски пожари

Дни на община Борово

- От 4 до 7.09.2015 >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- VIII издание 2015 >>>

100 години от балканските войни

- План за честването >>>

Дарителска сметка

за набиране на средства за изработване на копие на Тракийското сребърно съкровище от Борово

Регистър на декларации

по чл.12 от ЗПУКИ >>>

Русе 7000
ул. "Пирот" № 24
вх.2, ет.1, стая 4
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Батин Горно Абланово Екзарх Йосиф Обретеник Брестовица Волово