Приемни дни

на управленския екип на Община Борово >>>

Общински план
2007-2013

Програма
2011-2015

Харта на клиента

Запознайте се с целия текст на хартата >>>

Подайте сигнал

Подайте сигнал

Портал за обществ.
консултации

Портал за обществени консултации

Горски пожари
Действия при горски пожари

ЕВРОИЗБОРИ 2014 г.

- - Информация >>>

Дни на община Борово

- От 4 до 7.09.2013 >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- VII издание 2014 >>>

100 години от балканските войни

- План за честването >>>

Дарителска сметка

за набиране на средства за изработване на копие на Тракийското сребърно съкровище от Борово

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Община Борово, обл. Русе
    Народно читалище "Искра 1898"

 

НАГРАДЕН ФОНД НА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ОТ ДУНАВ ДО БАЛКАНА” 2014 г.

Седмото издание на фестивала се провежда на 6 - 7 септември 2014
под патронажа на кмета на Община Борово  - Георги Георгиев


Всички награди се определят с решение на журито, включително и специалната.

І. Специалната награда на фестивала „Купата на кмета”купа, парична награда от 500 лв и грамота се присъжда за цялостно представяне на читалище, училище или друга институция, която участва във фестивала с най-малко три колектива - с високо качество на художествения продукт.

ІІ. Награди по категории:
1. Танцови състави:
• С участници до 18 г. възраст:
- за класираните на І – во място - златен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІ – ро място – сребърен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІІ – то място – бронзов медал, грамота и парична награда.
• С участници над 18 г. възраст:
- за класираните на І – во място - златен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІ – ро място – сребърен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІІ – то място – бронзов медал, грамота и парична награда.
• Автентични хора:
- за класираните на І – во място - златен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІ – ро място – сребърен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІІ – то място – бронзов медал, грамота и парична награда.
• Клубни танци:
- за класираните на І – во място - златен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІ – ро място – сребърен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІІ – то място – бронзов медал, грамота и парична награда.

 2. Певчески групи:
2.1. Женски певчески групи за автентичен фолклор:
- за класираните на І – во място - златен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІ – ро място – сребърен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІІ – то място – бронзов медал, грамота и парична награда.
/в тази категория поради традиционното най-активно участие, журито ще разпредели по два комплекта медали/

2.2. Женски певчески групи /хорове/ за обработен фолклор:
- за класираните на І – во място - златен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІ – ро място – сребърен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІІ – то място – бронзов медал, грамота и парична награда.

2.3. Мъжки певчески групи:
- за класираните на І – во място - златен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІ – ро място – сребърен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІІ – то място – бронзов медал, грамота и парична награда.

3. Индивидуални изпълнения:
3.1. Жени:
- за класираните на І – во място - златен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІ – ро място – сребърен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІІ – то място – бронзов медал, грамота и парична награда.

3.2. Мъже:
- за класираните на І – во място - златен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІ – ро място – сребърен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІІ – то място – бронзов медал, грамота и парична награда.

3.3. Деца:
- за класираните на І – во място - златен медал, грамота и предметна награда;
- класиране на ІІ – ро място – сребърен медал, грамота и предметна награда;
- класиране на ІІІ – то място – бронзов медал, грамота и предметна  награда.

4. Категория „Хора с увреждания” – индивидуални певчески изпълнения /в категорията се допускат – дуети, триа и групи/:
4.1. Участници над 18 г. възраст:
- за класираните на І – во място - златен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІ – ро място – сребърен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІІ – то място – бронзов медал, грамота и парична награда.
/Категорията е учредена за потребители на социални услуги и институции за лица с увреждания, които трябва да заявят писмено желанието си за участието в категорията – предварително при подаване на заявката за участие/

4.2. Участници до 18 г. възраст:
- за класираните на І – во място - златен медал, грамота и предметна награда;
- класиране на ІІ – ро място – сребърен медал, грамота и предметна награда;
- класиране на ІІІ – то място – бронзов медал, грамота и предметна награда.
/В категорията могат да се състезават деца с увреждания, като техните родители и/или ръководители  заявят писмено желанието си за участие в категорията – предварително при подаване на заявката за участие и добавят ксерокопие от свидетелство на ТЕЛК, РЕЛК и др./
5. Обичаи, обреди, кукерски групи, народни разказвачи:
5.1. колективи:
- за класираните на І – во място - златен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІ – ро място – сребърен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІІ – то място – бронзов медал, грамота и парична награда.

5.2. разказвачи /няма да бъде допускано участие с литературни текстове/:
- за класираните на І – во място - златен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІ – ро място – сребърен медал, грамота и парична награда;
- класиране на ІІІ – то място – бронзов медал, грамота и парична награда.

6. Награди извън категориите:
6.1. „Награда на публиката” – златен медал, грамота и парична награда от 100 лв - само за колективи -  всички участници и гости на фестивала ще могат да предлагат писмено на кой колектив да бъде присъдена наградата на публиката. За целта на специално означено място ще бъде поставена кутия, в която желаещите ще могат да пускат своето предложение за това, на кой колектив да бъде присъдена наградата на публиката.
6.2. Грамоти и предметни награди - за най – млад и най – възрастен участник във фестивала. Ежегодно журито определя на кого да връчи почетната награда – за най – млад и за най – възрастен участник. Тази традиция ще бъде спазена и в Седмото издание, като към грамотата тази година ще бъдат добавени символични предметни награди.
6.3. Награда „Откритие на фестивала” – грамота и златен медал – само за индивидуални изпълнители до 29 – годишна възраст, които се явяват за пръв път индивидуално на сцената на фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана”. Награденият участник се определя с решение на журито. /В категорията могат да се състезават деца и младежи, като заявят писмено желанието си за участие в категорията при подаване на заявката/
6.4. Награда „Автентичен костюм” – грамота. Награденият участник се определя с решение на журито.

Във всички категории класирането ще се извърши само, ако за категорията има подадени заявки от минимум шест участника или колектива.

При слабо представяне на участниците в дадена категория журито има право да не извърши класиране.

7. За категории –1, 2, 3 и 4 журито препоръчва на състезателите да подготвят представянето си в рамките на обявения в статута на фестивала регламент, като по възможност представят песни от различни фолклорни области; журито ще насърчи онези изпълнители и колективи, които представят северняшки песни или танци, с особена благосклонност ще се приемат изпълнения на песни и танци, характерни за населеното място, от което са изпълнителите.

 Статут и заявка може да изтеглите от сайта на общината www.borovo.org или от сайта на читалището iskra-borovo.alle.bg